Masterclass Plato

Masterclass
Πολιτεία – Republiek
Plato

Door Dr. Emma Cohen de Lara

In dit seminar wordt in kleine kring één van de belangrijkste werken van de filosofie gelezen: Plato’s Republiek. In dit werk staan twee vragen centraal: Wat is rechtvaardigheid? En: Wat motiveert een mens om rechtvaardig te zijn? Via dramatische en soms humoristische dialogen ontvouwt Socrates daarbij tevens een visie op de staat, op het verval van de staat, en op de ideale staat. Bijna alle grote Westerse denkers zijn er door beïnvloed, en hebben er in hun eigen werken op gereageerd. De vragen die Plato opwerpt hebben niets aan relevantie verloren.

De masterclass bestaat uit zes bijeenkomsten in Amsterdam. Er zijn maximaal tien plaatsen beschikbaar. Deelnemers zullen onder leiding van Emma Cohen de Lara de tekst zo nauwkeurig mogelijk lezen, om de betekenissen ervan te ontrafelen en bediscussiëren.

Bij het lezen komen tevens verschillende interpretaties van het boek aan de orde. Zo verwierp Karl Popper het als een proto-totalitair boek; Leo Strauss en Allan Bloom stelden dat een ‘esoterische’ lezing duidelijk maakt dat Plato het wezen van de politiek inzichtelijk maakt. Weer anderen lezen de verhalen in het boek volledig als een analogie op de individuele ziel. Hoe zit het echt? Deelnemen aan deze Masterclass betekent deelnemen aan de tweeëneenhalf duizend jaar oude dialoog van het Westerse denken.

Bij deze Masterclass wordt gebruik gemaakt van de volgende editie van de Republiek: Plato, The Republic. Tom Griffith (transl.) Cambridge: Cambridge University Press (2000). Eventueel kan ook de Nederlandse vertaling worden aangeschaft: Plato, Republiek. In: Plato, Verzameld Werk, deel 2. Xavier de Win. Baarn: Ambo (1978)

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden kan door een CV en korte motivatie te sturen naar info@burkestichting.nl.

Binnenkort volgt meer informatie over de data van de bijeenkomsten.

Emma Cohen de Lara studeerde Politieke Wetenschappen in Leiden en schreef haar proefschrift over Plato aan de Universiteit van Notre Dame in de Verenigde Staten.

 

    Comments are closed.