Masterclass Alexis de Tocqueville

door Dr. Melvin Schut

De eerste Masterclass Tocqueville ging op 30 juni van start en loopt tot januari 2012. De tweede Masterclass volgt hetzelfde, hieronder beschreven programma, en gaat van start in december 2012. Aanmelden daarvoor kan tot 15 oktober, door een mail met een korte motivatie en CV te sturen naar info@burkestichting.nl.

Het doel van deze Masterclass is om de deelnemers kennis te laten maken met Alexis de Tocqueville’s subtiele, scherpe analyse van moderne democratische samenlevingen. Het gros van de politieke filosofen die meestal tot de beste denkers worden gerekend lijkt sceptisch te staan tegenover democratie. Met zijn gekwalificeerde verdediging van de democratische rechtsstaat (ook wel constitutionele democratie genoemd) is Tocqueville, ten minste ogenschijnlijk, een uitzondering.

De Masterclass gaat in op enkele van Tocqueville’s belangrijkste concepten, en gebruikt die vervolgens om de geest te scherpen en om discussie te ontketenen. Centraal hierbij staan twee met elkaar verbonden groepen vraagstukken, elk van permanente relevantie. De eerste draait om onze interpretatie van het karakter van moderne democratische samenlevingen. Wat is een democratisch mens? Wat is het contrast met aristocratie? Waarom spreken we ook wel van “republikeinse” of “liberale” democratieën om moderne Westerse samenlevingen te beschrijven? Hoe verschilt de rechtsstaat (constitutionalisme) van democratie?

De tweede groep vraagstukken richt zich op de rol van politieke prudentie in het handhaven van een democratische rechtsstaat. Wat zijn de voorwaarden voor een constitutionele democratie? Welke wetten, deugden en instituties ondersteunen haar, en waarom? Welke factoren daarentegen kunnen bijdragen aan haar aftakeling? Hoe zouden we een dergelijke aftakeling van een democratische rechtsstaat herkennen?”

De bijeenkomsten zullen worden gehouden in Leiden, tussen juni en december 2011.
Deelname kost eenmalig 25 EUR, en deelnemers ontvangen een hardcover editie van De la démocratie en Amérique (in de Engelse vertaling van Harvey Mansfield) en van zijn latere boek uit 1856, L’Ancien Régime et la Révolution.

Dr. Melvin Schut studeerde aan de universiteiten van Leiden, Oxford en Cambridge en promoveerde aan de Universiteit van Chicago op een proefschrift over A. de Tocqueville.

 

 

 

 

Comments are closed.