De Westerse Canon

De beste boeken van de 20e eeuw

Wij staan in de schaduw van de vorige eeuw: wie in de 21ste eeuw het goede wil doen, zal zich eerst moeten richten op een studie van de vele fouten begaan in de 20ste eeuw. De meeste van de volgende boeken gaan, op de een of andere manier, over de vele crises die de vorige eeuw teisterden. De Edmund Burke Stichting presenteert hierbij een lijst van de beste boeken, niet de meest invloedrijke. Elk van deze werken, soms nauwelijks bekend, is een intellectuele schat die wacht te worden ontdekt. Lees hier de lijst.

Zie ook: Mark C. Henrie e.a. (eds.), The Fifty Worst (and Best) Books of the Century, The Intercollegiate Review, Fall 1999, pp. 3-13

Great Books

Het Westen heeft in zijn lange geschiedenis een schatkamer aan literatuur voortgebracht. Hieronder staat een selectie. Niet ieder werk is politiek gesproken conservatief, maar elk is een onderdeel van het geheel aan ‘Great Books’ van het Westen, en daarmee van de Traditie die het politieke conservatisme wil beschermen en bewaren.

Het begin

 • De Wetten Hammurabi (c. 1790 BC)

Hellas

 • Ilias & Odyssee Homerus (c. 9de eeuw BC)
 • Theogenie Hesiodus (c. 700 BC)
 • Werken en Dagen Hesiodus
 • Fabels Aesopos (520-460 BC)
 • Verzamelde Tragedies Aeschylus (525-426 BC)
 • Verzamelde Tragedies Sophocles (495-406 BC)
 • Historie Herodotus (484-425 BC)
 • Verzamelde Tragedies Euripides (485-406 BC)
 • Geschiedenis van de Peloponnesische Oorlog Thucydides (460-400 BC)
 • Verzamelde Werken Aristophanes (448-380 BC)
 • Verzamelde Werken Plato (427-347 BC)
 • Verzamelde Werken Aristoteles (384-322 BC)

Rome

 • Over de Plichten Cicero (106-43 BC)
 • Over Vriendschap Cicero
 • Over Ouderdom Cicero
 • Brieven Cicero
 • Enkele Redevoeringen Cicero
 • Verzamelde Werken Vergilius (70-19 BC)
 • Oden Horatius (65-8 BC)
 • Geschiedenis van Rome boek 1-10 Livius (59 BC-17 AD)
 • Parallele Levens Plutarchus (45-125)
 • Verzamelde Werken Tacitus (55-117)
 • Verzamelde Werken Epictetus (60-120)
 • Meditaties Marcus Aurelius (121-180)

Christendom

 • De Bijbel (verschillende vertalingen)
 • Verzamelde Werken Kerkvaders
 • Summa Theologica Thomas Aquinas (1225-1274)
 • De Imitatie van Christus Thomas à Kempis (1380-1471)
 • Verzamelde Werken Martin Luther (1483-1546)
 • Verzamelde Werken Johannes Calvijn (1509-1564)
 • A Learned Discourse of Justification Richard Hooker (1533-1600)

 • Middeleeuwen, reformatie, renaissance

  • Verzamelde Werken Dante Alighieri (1265-1321)
  • Decamerone Boccaccio (1313-1375)
  • Verzamelde Werken Desiderius Erasmus (1496-1536)
  • Essays Michel de Montaigne (1533-1592)

  Verlichting en contra-verlichting

  • Essays Francis Bacon (1561-1626)
  • Vindicae Contra Tyrannos (1579) toegeschreven aan Du Plessis Mornay
  • Verzamelde Werken John Milton (1608-1674)
  • Werken Benedictus de Spinoza (1632-1677)
  • Giving Alms No Charity Daniel Defoe MP (1660-1731)
  • Werken Jonathan Swift (1667-1745)
  • Essay on Man Alexander Pope (1688-1744)
  • L’Esprit des Lois Charles Secondat Baron de Montesquieu (1689-1755)
  • The Vanity of Human Wishes Samuel Johnson (1709-1784)
  • Selected Essays, Moral and Political David Hume (1711-1776)
  • A Treatise of Human Nature David Hume
  • A Letter from a Gentleman to His Friend in Edinburgh David Hume
  • Commentaries on the Laws of England William Blackstone (1723-1780)
  • The Theory of Moral Sentiments Adam Smith (1723-1790)
  • The Wealth of Nations Adam Smith
  • Philosophical Inquiry into the Sublime and the Beautiful Edmund Burke (1727-1797)
  • Speech on Conciliation with America Edmund Burke
  • Reflections on the Revolution in France Edmund Burke
  • A Defence of the Constitutions of the United States of America John Adams (1735-1826)
  • The Decline and Fall of the Roman Empire Edward Gibbon (1737-1794)
  • Notes on the State of Virginia Thomas Jefferson (1743-1826)
  • Plain Truth. A Response to Paine’s Common Sense (1776) “Candidus”
  • The Federalist Papers (1787) “Publius”
  • Essay on Human Constitutions Joseph de Maistre (1753-1821)
  • Lettres sur l’inquisition Joseph de Maistre
  • Les Soirées des Saint-Pétersbourg Joseph de Maistre
  • Considérations sur la France Joseph de Maistre

  Contemporain

  • The Dream of Gerontius John Henry Newman (1801-1890)
  • Democracy in America Alexis de Tocqueville (1805-1859)
  • Lyceum Address Abraham Lincoln (1809-1865)
  • The Education of Henry Adams Henry Adams (1838-1913)
  • Orthodoxy G.K. Chesterton (1874-1936)
  • Heretics G.K. Chesterton
  • What’s Wrong with the World Today G.K. Chesterton
  • Lamentabili Sane (1907) Pius X
  • Reflections on America Jacques Maritain (1882-1973)
  • Art and Scholasticism Jacques Maritain
  • The Second Order Mind T.S. Eliot (1888-1965)
  • Speech at Pointe de Hoc Ronald Reagan (1911-)
  • What I Learned in the Gulag Alexander Solzhenitsyn (1918-)

  Comments are closed.