Donateurs

Dat de conservatieven van de Edmund Burke Stichting binnen betrekkelijk korte tijd een naam en invloed hebben opgebouwd, is in de eerste plaats te danken aan haar donateurs. Alleen met uw steun en inzet kan de Edmund Burke Stichting zich ontwikkelen tot een stroming van betekenis in de Nederlandse samenleving en het Nederlandse politieke bestel. De Burke Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van schenkingen.

Sympathisant:

Wie de Edmund Burke Stichting niet financieel wil steunen, maar haar werk toch wil blijven volgen, kan zich als sympathisant aanmelden. U ontvangt dan onze uitnodigingen voor openbare bijeenkomsten.

Studentdonateur:

EUR 25,- per jaar.

Donateur:

Vanaf EUR 65,- per jaar.

Edmund Burke Donateur:

Vanaf EUR 500,- per jaar.

Donateur worden

Ja, ik wens donateur te worden van de Edmund Burke Stichting.

 Sympathisant Studentdonateur Donateur Edmund Burke Donateur

captcha

Donaties aan de Edmund Burke Stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Heel hartelijk dank voor uw steun!

Comments are closed.