Lof van het conservatisme

Auteur: Bart Jan Spruyt
Aantal pagina’s: 238
Uitgave: Amsterdam, Balans, 2003
ISBN: 90-5018-587-8
Uitvoering: paperback
Lof van het conservatisme

In dit boek beschrijft de auteur, directeur van de Edmund Burke Stichting, zowel de diversiteit als de eenheid van het conservatisme. Hij doet dit aan de hand van een serie portretten van conservatieve denkers en politici uit heden en verleden. Ieder portret belicht een thema, of meerdere thema’s, uit de conservatieve politieke filosofie. Het boek bevat portretten van onder meer Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, Winston Churchill, Dietrich Bonhoeffer en C. S. Lewis.

De auteur gaat ook in op het Nederlandse conservatismedebat en besteedt daarbij veel aandacht aan het werk van NRC-columnist J. L. Heldring. In een uitvoerige epiloog geeft hij aan wat de betekenis van het conservatieve denken in de huidige politieke discussie zou kunnen betekenen.

Spruyt beschrijft het conservatisme als een politieke theorie waaraan een consistente levensbeschouwing ten grondslag ligt en die staat voor een vrije en fatsoenlijke samenleving met sterke instituties en een kleine maar weerbare overheid. Maar bovenal geldt de definitie van Walter Bagehot, dat als motto aan dit boek is meegegeven: Conservatism is enjoyment.

Comments are closed.