Bloemlezing uit Reflections on the Revolution in France

Auteur: Edmund Burke
Aantal pagina’s: 138
Uitgave: Kampen, Kok Agora, 2002
ISBN: 90-391-0864-1
Uitvoering: paperback

Edmund Burke (1730–1797), de aartsvader van het conservatisme, publiceerde in 1790 zijn Reflections on the Revolution in France. Onmiddellijk werd het in heel Europa erkend als een klassiek meesterwerk. Burke bekritiseerde de Franse Revolutie en haar beginselen op een wijze die maatgevend is gebleven voor het conservatisme in de gehele westerse wereld.

In deze bloemlezing zijn de hoofdgedachten uit dit belangrijke werk van Burke opgenomen. Centraal staat de vraag naar de grondslagen van de samenleving waarin vrijheid en orde met elkaar gepaard gaan. Om die vraag adequaat te kunnen beantwoorden dient recht gedaan te worden aan de traditie en de menselijke natuur, aldus Burke. De Franse Revolutie is gebaseerd op onjuiste beginselen en roept daarom anarchie en tirannie op.

Elders in de wereld, vooral in de Engelstalige, behoren de Reflections on the Revolution in France al ruim 200 jaar tot de standaardwerken van de politieke filosofie. In Nederland is de belangstelling voor Burkes gedachtegoed de laatste jaren ook aanmerkelijk gegroeid.

Deze uitgave bevat een inleiding door Bart Jan Spruyt, directeur van de Edmund Burke Stichting, waarin hij de invloed van Burke in Nederland behandeld. Die invloed was er zowel in liberale als in christelijke kringen.

 

Comments are closed.