Europe’s Welfare Burden

Auteurs: Benny Carlson, Alan Deacon, Hans Hoogervorst, Wilfried Prewo en Jason Turner
Aantal pagina’s: 71
Uitgave: Londen: Civitas, 2002
ISBN: 1-903 386-21-7
Uitvoering: paperback
Prijs: € 13,00
Bijzonderheden: Gezamenlijke uitgave van de Edmund Burkestichting en het Civitas Institute

De verzorgingsstaat is geleidelijk aan een zware last op de schouders van westerse overheden en hun burgers geworden. Het sociaal vangnet, bedoeld als een tijdelijk respijt voor zieken, ouderen en werklozen, wordt tegenwoordig gezien als een “recht” in plaats van als een helpende hand in moeilijke tijden. Het gevolg? Generaties van langdurig werklozen voor wie werk niet langer mogelijk lijkt, of zelfs maar wenselijk, en veel te hoge kosten voor de Europese belastingbetalers.

Maar hulp is nabij. Amerikaanse hervormers hebben een nieuwe aanpak ontwikkelt die bijstandsafhankelijkheid decimeert en afhankelijkheid van de staat drastisch vermindert. Zowel in Wisconsin onder het “Wisconsin Works”-programma als meer recent in New York onder burgemeester Guliani hebben conservatieve beleidsmakers pionierswerk verricht met een benadering die werk en inkomen herenigt en uitkeringsgenieters eraan herinnert dat zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun lot.

Op een conferentie georganiseerd door de Edmund Burke Stichting in samenwerking met het Stockholm Network (een samenwerkingsverband van Europese vrije-marktdenktanks) in februari 2002, kwam een aantal experts bijeen in Den Haag om te praten over de recente ontwikkelingen. Deze bundel brengt de bewerkte lezingen van de hoofdsprekers bijeen.

Jason Turner, een van de architecten van de bijstandsherzieningen in Wisconsin en New York, legt de praktische stappen en de filosofische verschuivingen in het denken die de basis hebben gelegd voor zijn successen uit, terwijl de Britse hoogleraar Alan Deacon het spectrum van argumenten voor herziening van sociale zekerheid vanuit moreel perspectief weergeeft, waarbij hij laat zien dat er momenteel een brede consensus is dat hervorming niet alleen economisch efficiënt is maar ook humaan.

De toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hans Hoogervorst (VVD), thans minister van Financiën in het kabinet-Balkenende, en de Duitse en Zweedse beleidsexperts Wilfried Prewo en Benny Carlson leggen uit dat Europa dit probleem niet langer kan negeren. Toekomstige pensioenverplichtingen, verouderende bevolkingen en het probleem van immigratie zullen allemaal een groter beslag leggen op de Europese verzorgingsstaten dan ooit tevoren. Drastische hervorming is dus een dringende noodzaak.

In Europe’s Welfare Burden worden de argumenten voor hervorming en enkele mogelijke strategieën besproken. Hoofdconclusie: het is tijd voor Europa om weer aan het werk te gaan.

 

Comments are closed.