Erkenning, gelijkheid en verschil

Auteur: Herman de Dijn
Aantal pagina’s: 46
Uitgave: Soesterberg, Aspekt, 2003
ISBN: 90-5911-336-5
Uitvoering: paperback
Bijzonderheden: Tekst van de tweede Edmund Burke Lezing

Deze publicatie bevat de tekst van de lezing die de bekende Vlaamse filosoof Herman de Dijn op 23 oktober 2002 in Den Haag heeft uitgesproken. Deze lezing was de tweede Edmund Burke lezing, en de publicatie ervan volgt dus op de eerste die in juli 2001 door de Engelse filosoof Roger Scruton werd uitgesproken en over de betekenis van het conservatisme handelde.

De Dijn behandelt in zijn lezing een kwestie die actueler is dan ooit en zonder twijfel een van de belangrijkste thema’s in de politiek van de nabije toekomst zal uitmaken: de multiculturaliteit. De Dijn benadrukt het belang van tradities voor het menselijk leven, en de onvolmaakbaarheid van de samenleving. Uit die noties vloeit een ‘oplossing’ voor het probleem van de multiculturele samenleving voort die de uitersten van het nihilisme van de cynicus en de wanhoop van de restauratieve fanaticus omzeilt. Met dit pleidooi voor tolerant conservatisme spoort De Dijn aan tot nadenken over een kwestie die urgenter is dan ooit. Publicatie van de lezing in de cyclus van jaarlijkse Edmund Burke lezingen levert daarom een belangrijke bijdrage aan de gedachtevorming die de Edmund Burke Stichting op gang wil brengen.

 

Comments are closed.