Organisatie

Bestuur:

Voorzitter                    Bart Jan Spruyt
Penningmeester          Diederik Boomsma
Secretaris                    Jonathan Price

De Edmund Burke Stichting heeft geen werknemers of personeel. Alle activiteiten worden verricht door vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten, en eventuele lezingen/colleges die zij verzorgen zijn onbezoldigd.

De Edmund Burke Stichting dient heeft geen winstoogmerk, dient het algemeen belang en beschikt over een ANBI-status. Lees hier meer gegevens in het kader van transparantie en verantwoording (o.a. inzake het beloningsbeleid, de hoofdlijnen van het beleidsplan en jaarsverslag 2012).

Comments are closed.