Richard M. Weaver

“The explanation of why liberalism has been erected into a kind of philosophy in our time is perhaps to be sought in the fact that our world is disintegrating rapidly. It is thereby creating the impression that nothing is permanent but change, and that the very concept of truth is a stumbling block to adaptation as the disintegration goes on.”

Richard Weaver werd geboren in 1910 in het stadje Weaverville, North Carolina. Tijdens zijn studietijd was hij enkele jaren een militant lid van de American Socialist Party. Tijdens zijn verblijf aan de Vanderbilt University schoof hij onder de invloed van John Crowe Ransom en andere Zuidelijke Agrarians langzaam op naar de rechterzijde van het politieke spectrum. De Agrarians vormden een belangrijke Zuidelijke conservatieve stroming van filosofen, dichters en literaire critici die het Zuiden zagen als het laatste bastion tegen de Noordelijke geest van abstractie, materialisme, gecentraliseerde staatsmacht en oprukkende verstedelijking en industrialisering. Zelf zou Weaver zijn geliefde Zuiden in zijn proefschrift The Southern Tradition at Bay (geschreven begin jaren veertig, maar pas gepubliceerd in 1968) aanduiden als de enig overgebleven “non-materialist civilization”. Met de Agrarians deelde hij ook een diep gevoel voor het tragische in de Zuidelijke geschiedenis. In geen van de boeken die tijdens zijn leven gepubliceerd werden, speelt het Zuiden overigens een grote rol.

Een groot deel van zijn werkzaam leven bracht hij door in Chicago waar hij twintig jaar lang een eenvoudig gemeubileerde huurkamer bewoonde. Hij doceerde Engels aan de universiteit aldaar en specialiseerde zich in de retorica. In The Ethics of Rhethoric (1953) vindt men als belangrijke gedachte dat gezondheid en verval van een samenleving zich weerspiegelen in de wijze waarop de taal gebruikt wordt. Taal is een goddelijke gift. Taalverval vormt een directe bedreiging voor de ideeën en realiteiten die in taal worden uitgedrukt.

Zijn bekendste werk was ongetwijfeld Ideas Have Consequences (1948). De ideeën in dit boek vonden later een vervolg in Visions of Order: The Cultural Crisis of Our Times (1964).

Richard Weaver was een van de oprichters van het in 1957 opgerichte traditionalistische tijdschrift Modern Age en zat tot zijn veel te vroege dood in de redactie van dit blad. Hij stierf in 1963.

Literatuur

In maart 2001 zal een essaybundel van Weaver uitkomen: Ted J. Smith (ed), In Defense of Tradition: Collected Shorter Writings of Richard M. Weaver, 1929-1963, uitgegeven door Liberty Fund. In 1995 verscheen een biografie geschreven door Fred Douglas Young: Richard M. Weaver, 1910-1963: A Life of the Mind (University of Missouri Press). Uiterst negatief werd in de Amerikaanse conservatieve pers ontvangen: Barbarians in the Saddle: An Intellectual Biography of Richard M. Weaver, in 1997 gepubliceerd bij Transaction Publishers door Joseph Scotchie. Dezelfde auteur redigeerde een bundel met beschouwingen over Weaver en diens werk: The Vision of Richard Weaver (1995, Transaction Publishers).

Comments are closed.