EBS

Zomerschool Gelijkheid en de Westerse Traditie

Het is weer zover: de EBS organiseert dit jaar opnieuw een zomerschool. Deze vindt plaats in het schitterende Jablonna paleis nabij Warschau van 13-17 juli.

Lees hier meer over de zomerschool.

 

Masterclass Thomas Hobbes en de Leviathan

Hoe Hobbsiaans zijn wij?

Thomas Hobbes is één van de meest invloedrijke, verfoeide en geliefde filosofen uit de Westerse geschiedenis. Lang voor Rousseau was hij de eerste die de samenleving beschreef als een sociaal contract. Hij analyseert de politiek in termen van het individuele belang, in plaats van het algemene belang. In die zin kan hij gezien worden als de grondlegger van het liberalisme. Aan de andere kant gaat een groot deel van het boek over de verhouding tussen kerk en staat.

De helderheid van Hobbes’ denken en schrijven is ongekend, al nemen weinig mensen de tijd om hem goed te lezen. Het resultaat is dat sommige van zijn beroemde aforismen—zoals homo homini lupus est—worden gezien als een samenvatting van zijn politieke geschriften. Niets is minder waar. Tijdens deze masterclass van vier avondbijeenkomsten van twee uur lezen de deelnemers het volledige werk Leviathan, onder begeleiding van rechtsfilosoof Jonathan Price.

Hobbes zegt dat hij radicaal afscheid wil nemen van de Griekse en Scholastieke tradities, om een geheel nieuwe politieke filosofie te construeren. Maar wat hij bouwt lijkt in sommige opzichten nog sterk op wat hij verwierp. Hoe moeten we hem beoordelen? Als de eerste moderne denker? Of juist de laatste, ondankbare exponent van de middeleeuwse scholastieke traditie? Of iets ertussen in? Niemand noemt zichzelf een ‘Hobbesiaan’. Maar het zal de lezer verbazen, hoeveel van onze moderne, liberale en democratische waarden terug zijn te vinden in dit boek.

De bijeenkomsten vinden plaats in het centrum van Amsterdam van 19:30 tot ongeveer 22:00. De voertaal is Engels.

Er is plaats voor zeven deelnemers. Zij ontvangen een prachtige editie van de Leviathan. Deelname is gratis. Aanmelden kan door een CV en korte motivatie te sturen aan boomsma@burkestichting.nl

EBS seminars: Conservatisme en de Nederlandse Politiek

In een viertal ééndaagse seminars bespreekt de Edmund Burke Stichting de verschillende politieke stromingen in Nederland en hun verhouding tot het conservatisme. Deze studiedagen bestaan uit een programma van seminars, lezingen en discussies, en zijn bedoeld voor studenten, promovendi en werkende jongeren met  belangstelling voor het conservatisme.

Beste Boeken

Wij staan in de schaduw van de vorige eeuw: wie in de 21ste eeuw het goede wil doen, zal zich eerst moeten richten op een studie van de vele fouten begaan in de vorige eeuw. De Edmund Burke Stichting presenteert hierbij een lijst van de beste boeken van de 20ste eeuw. Elk van deze werken, soms nauwelijks bekend, is een intellectuele schat die wacht te worden ontdekt. Bekijk de lijst hier.

Comments are closed.